اورتوس

 مشخصات فني

 

این آفتکش در بازار با نام تجاری ارتوس  وجود دارد. فن پروكسي ميت كنه كشي از گروه شيميايي فنوكسي پيرازولها(Phenoxypyrazol) بوده كه با خاصيت تماسي و نفوذي بسيار بالا به منظور كنترل كنه هاي چهارپا و هشت پاي آفت گياهي، بصورت سوسپانسيون(SC5%)  فرموله مي‌شود. در محلولهاي اسيدي و قليايي ضعيف پايدار است. همچنين اين تركيب شيميايي تحت تاثير تابش نور آفتاب(UV)  و بارندگي بخوبي مقاومت مي كند. اين تركيب روی انسان و حيوانات خونگرم سميت گوارشي بالا ولي سميت پوستي ضعيفي دارد.
مكانيسم اثر فن پروكسي ميت:
فن پروكسي ميت كنه كشي است كه در درجه اول بصورت تماسي اثر مي كند. همچنين خاصيت گوارشي و نفوذي بالايي نيز دارد. اين آفتكش روي لارو، پوره ها و كنه هاي بالغ دوپا و چهارپاي آفت گياهي با كارايي بالا اثر نموده و از انتقال الكترون در ميتوكندريها ممانعت ميكند كه اثر ضربه اي شديد بر كليه مراحل زيستي (بجز تخم) داشته و از پوست اندازي پوره ها ممانعت مي كند. همچنين اين تركيب موجب بروز اختلال در رفتار تغذيه اي كنه ها مي شود. علاوه بر موارد فوق فن پروكسي ميت مانع عمل تخمريزي كنه مادر شده و كاهش جمعيت تخم و در نتيجه پوره مشاهده مي گردد.
موارد مصرف فن پروكسي ميت:
علاوه بر اثر تضعيف رشد تخم كنه ها، كليه مراحل پوره گي و بلوغ را بطور صد در صد از بين مي‌برد. اما براي حصول موفقيت قطعي عليه كليه مراحل زيستي اختلاط آن با يك كنه كش با اثر تخم كشي مثلهگزي تيازوكس اجتناب ناپذير به نظر مي‌رسد. مصرف فن پروكسي ميت در ابتداي فصل موجب كاهش جمعيت پوره ها مي گردد. كنه بالغ در زمان تورم جوانه برگ فعاليت خود را آغاز مي كند كه مصرف در اين زمان موجب كاهش جمعيت تخم ريز ميگردد. بايد توجه داشت كه از محلول پاشي اين سم در مرحله گلدهي بايد پرهيز نمود ، زيرا ممكن است موجب عقيمي تخمدان گل گردد.